logo
 
 
 
产品类别 产品类别
 
4 吹膜机
4 缠绕膜机
4 气泡膜机
4 制袋机
4 造粒机
4 印刷机
4 分切机
4 辅助设备
 
 
 
企业荣誉 企业荣誉
   
 
 
 
产品展示  产品展示
 
单层气泡膜机
双层共挤缠绕膜机组(全自动收卷)
聚乙烯复合气泡膜机
双层拉伸膜机
全自动收卷拉伸膜机
单层缠绕膜机
单、双层共挤缠绕膜机
缠绕膜复卷机
单、双层共挤缠绕膜机
 
共有93条记录
共有1112条/页 目前第1首页 上一页  下一页  末页 转到